Home » Uncategorized » Kathmandu 2014 Watch full movie

Kathmandu 2014 Watch full movie

Loading...

Language Nepali Actors Akash Adhikari Resh Marhaththa Prapti Ghimire Samyukta Rana Director Akash Adhikari Producers Akash Adhikari Ben-Nabin Adhikari Writers Akash Adhikari Suraj Subba (Nalbo) Category World Cinema Drama Family

Loading...

About apnamovies

Check Also

Get On Your Knees Lyrics

Loading... Get On Your Knees Lyrics-Nicki Minaj, Get On Your Knees Lyrics Nicki Minaj – …